Organisaties in verbinding

Organisaties in verbinding

Elke organisatie heeft een ‘bedoeling’: een bestaansreden en bestaansdoel. Die is altijd aanwezig. De ‘bedoeling’ wordt vorm gegeven door de medewerkers, in interactie met de klanten en gevoed vanuit het collectieve verlangen. Door te werken aan de verbinding tussen al die elementen dragen wij bij aan levende en vitale organisaties die hun bedoeling weten te realiseren!

Lees verhalen uit onze praktijk

Wat was de situatie?

In een ziekenhuis liep al een tijd een programma om meer vanuit kernwaarden te werken om zo meer focus op de bedoeling van de zorg te krijgen: veilige en klantvriendelijke zorg. Verwondering werd gevraagd om een bijdrage hieraan te leveren op een beleidsdag voor medewerkers. De kernwaarden waren al geformuleerd in de vorm van ‘de zes zekerheden’ van de organisatie. We werden gevraagd de kernwaarden op een ‘luchtige, ludieke toon’ onder de aandacht te brengen van de medewerkers.

Wat was het probleem?

De projectgroep zocht naar creatieve manieren om de nog wat abstracte kernwaarden te vertalen naar de beleving van de mensen op de werkvloer. Zo moest elke medewerker gaan inzien welke rol kernwaarden spelen als verbinding in de organisatie, kernwaarden als focus op de bestaansreden van het ziekenhuis.

Wat hebben we gedaan?

We hebben een aantal sketches ontwikkeld die de dilemma’s rondom de kernwaarden en de dagelijkse praktijk helder illustreren: de dokter houdt zich niet aan de protocollen, kun je hem corrigeren? Een cliënt stelt onmogelijke eisen, hoe kun je nee zeggen op een klantvriendelijke manier? Deze sketches zijn in de vorm van bemoeitoneel uitgespeeld, dit is een toneelvorm waarbij het publiek steeds mag aangeven wat passend gedrag zou zijn in de gegeven situatie.

Wat was het resultaat?

Door de interactie met de zaal en de speelse werkvorm ontstond er een ontspannen sfeer waarin medewerkers bereid waren naar hun eigen gedrag te kijken.  De gespreksleider ging steeds met de mensen in de zaal in gesprek: welk gedrag past hier? Zo leerden de  deelnemers op een lichtvoetige wijze te reflecteren op hun eigen gedrag rondom de kernwaarden. Het bleek een goede start om daarna in werkgroepen met een open blik in gesprek te gaan over het in de praktijk brengen van de kernwaarden. De opdrachtgever was zeer te spreken over de laagdrempelige en activerende manier van werken met de kernwaarden.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken?