Motiverende Gespreksvoering

Hoe krijg je die ander nou eindelijk eens in beweging? Jij ziet de oplossing wel, nu die ander nog… Hoe krijg je de ander aan het werk zonder er zelf hard aan te gaan trekken? Hoe boor je de intrinsieke motivatie van de ander aan?

Motiverende Gesprekvoering (MGV) of Motivational Interviewing (MI) is een klantgerichte én directieve manier van begeleiden met als doel mensen hun eigen motivatie voor en tegen het veranderen te laten onderzoeken. Door inzicht te krijgen in deze ambivalentie, lukt het mensen beter om een gemotiveerde keuze te maken om hun gedrag te veranderen. MGV wordt in een steeds breder werkveld toegepast, oorspronkelijk vooral in de gezondheidszorg maar meer en meer ook in andere sectoren.

In deze training oefen je met belangrijke vaardigheden rondom het begeleiden van anderen. We onderzoeken ieders eigen stijl in de gespreksvoering en richten ons op het versterken van je vermogen om de ander op zijn eigen kracht in beweging te brengen. Het zwaartepunt van de training ligt op oefenen én ervaren. Het is geen trucjestraining maar je leert om vanuit de ‘gedachte’ of filosofie van MGV mensen te begeleiden.

Resultaat

Na deze training:

  • ken je het belang van je eigen houding en overtuiging als gesprekspartner
  • kun je je interventie beter afstemmen op de ander
  • kun je de ander helpen zicht te krijgen op zijn eigen ambivalentie ten aanzien van veranderen
  • heb je je vaardigheden op het gebied van motiveren (met name waardevrij onderzoeken, reflecteren en ontlokken van veranderuitspraken) verder ontwikkeld
  • kun je de ander in een gesprek beter helpen om op eigen kracht in beweging te komen

Praktische gegevens

  • Opbouw en duur: 2 dagen en 2 losse dagdelen met een tussenliggende periode van minimaal 2 weken en maximaal 6 weken.
  • Voor wie: voor hulpverleners, leidinggevenden en ieder ander die in zijn/haar rol als professional anderen begeleidt naar nieuw gedrag.
  • Meer informatie: Melanie van Hoeve (06‐20 02 34 43) of melanie@verwondering.nu

Competenties

In deze training werk je aan de volgende competenties: mondelinge communicatie, aanpassingsvermogen, counselingvaardigheden, coachen en oordeelloos luisteren.