Succesvol Projectmanagement in de praktijk

Al 40 jaar is projectmanagement en project­matig werken een vast onderdeel van de gereedschapskist van managers. De aandacht voor het onderwerp groeit nog steeds en wordt steeds meer door bedrijven gezien als dé methodische oplossing voor de steeds sneller innovatie en verkorting van de time-to-market. Met projectmanagement kun je de schaarse middelen (lees mensen, geld en tijd) flexibeler inzetten bij het bereiken van bedrijfsdoelen. Maar hoe doe je dat nou?

Projecten: je moet het maar kunnen

Een goede methodische aanpak is een belangrijke eerste stap in het projectmatig werken en verhoogt absoluut de kans op succes. De praktijk is (zoals altijd) vaak weerbarstiger dan de theorie. Je moet in staat zijn om projectmatig te werken en dat is lastiger dan het lijkt. Hoe krijg je anderen mee? Hoe zorg je voor de juiste verwachtingen bij je opdrachtgever? Hoe creëer je goede samenwerking in je team? Hoe krijg je de goede focus en heldere verdeling van de taken. En hoe zorg je voor een sfeer waarin je elkaar open en eerlijk de waarheid kunt zeggen, want dat is een belangrijke succesfactor in elk project. Dit zijn niet zomaar vragen, dit zijn stuk voor stuk succesfactoren voor het werken met projecten.

We geven graag nog een aantal aspecten van projectmatig werken:

  • Projectmatig werken is niet ingevoerd door enkel een methode binnen uw organisatie “algemeen verbindend” te verklaren. Invoering van projectmatig werken is een project op zich en roept per definitie weerstand op. Vaak spelen grote (politieke) belangen bij besluitvorming in en over projecten. De uitdaging is voldoende draagvlak te creëren bij het management, het bestuur én op de werkvloer.
  • Invoering van projectmanagement vraagt vaak een andere (resultaatgerichtere) houding. Gedragsveranderingen in organisaties zijn vaak cultuurveranderingen en vragen veel tijd en aandacht.
  • Projectmanagement is een samenspel van verschillende rollen. De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden moet helder zijn en worden nageleefd. Feedback kunnen geven én kunnen ontvangen is een absolute must voor succesvol projectmanagement.
  • Elk project is beperkt in tijd en er zijn beperkte middelen aanwezig. Besluitvorming en prioriteitstellingen zijn daarom van groot belang. Dat vraagt directere betrokkenheid van management bij projecten, dan bij “gewoon” werk, maar zonder het overnemen van de verantwoordelijkheid van de projectleden; goed kunnen delegeren is een hele kunst.
  • Elk project is uniek en biedt alleen daarom al veel gelegenheid voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Een open, productieve sfeer met ruimte voor oprechtheid helpt. Als er fouten gemaakt mogen worden zal dit projectwerkers helpen zich kwetsbaar op te stellen naar hun projectcollega’s. De opstelling van projectleiders spelen hierbij een cruciale rol.
  • Last but not least: elk project is uniek. Dat kost tijd om samen tot een gedegen eindproduct te komen. Openheid, eerlijkheid en nieuwsgierigheid naar oplossingen zijn de succesfactoren in elk project.

Praktische gegevens

We helpen u met de invoering van projectmanagement.

  • We adviseren u bij de selectie van een methodiek, bij de invoering van een methodiek en vooral bij het creëren van draagvlak voor de methodiek.
  • Wij trainen projectleiders, medewerkers en opdrachtgevers om hun rol met verve te spelen.
  • Wij coachen individueel alle professionals die betrokken zijn bij welke projectrol dan ook.
  • Wij organiseren leerbijeenkomsten, waarin de projectpraktijk centraal staat.

Voor meer informatie: vraag vrijblijvend een gesprek aan met Joep de Munnik.

Bel 06 47 833 657 of mail: Joep@verwondering.nu