Opstellingen in organisaties

Wat kunnen wij doen om de veranderingen waar de organisatie voor staat, tegemoet te treden? Welke strategie past het best bij ons? Wat moeten we doen om een nieuwe start te kunnen maken? Hoe moeten wij als afdeling verder binnen de veranderende samenleving? Welke rol kunnen wij innemen om ons werk beter te kunnen doen?

Als ons dergelijke vragen gesteld worden vanuit organisaties, werken we steeds vaker met behulp van systeemopstellingen. Daarbij maken we gebruik van de basisprincipes van familievoorstellingen zoals Bert Hellinger die geformuleerd heeft. Bij systeem- of organisatieopstellingen kijk je naar de onderliggende dynamiek die speelt tussen de elementen van een systeem: collega’s, afdelingen, organisaties, producten, projecten of zelfs ideeën. Die elementen worden in de ruimte opgesteld waarbij de aanwezigen als representant optreden.

Zodra het systeem opgesteld is, komt er een dynamiek op gang die veel inzicht verschaft over de mogelijkheden die je hebt om jouw positie te optimaliseren. Werken met  opstellingen is leerzaam, leuk om te doen, soms confronterend maar altijd inzichtgevend! We werken meestal met representanten uit de groep deelnemers omdat het een meerwaarde heeft om eens de wereld te bekijken vanuit een ander startpunt dan je gebruikelijke startpunt. Vanuit de inzichten die de opstelling oplevert, kijken we wat er nodig is in de praktijk.

Een opstelling kan een op zichzelf staande activiteit zijn die ingezet wordt bij een belangrijke organisatieverandering of keuzemoment. Een opstelling kan ook onderdeel zijn van een training of groter traject.

Resultaat

Na een opstelling:

  • ken je de bepalende personen of elementen van het systeem en heb je zicht op de dynamiek tussen die elementen
  • heb je inzicht in de effecten van het systeem op de betrokken personen of elementen
  • heb je meer begrip voor de gedragingen op andere posities in het systeem
  • heb je zicht op de optimale positie die jij binnen het systeem kunt innemen

Praktische gegevens

Opbouw en duur: 4 uur, korter in overleg.

  • Voor wie: voor iedereen die te maken heeft met een lastige dynamiek en zoekt naar een oplossing.
  • Meer informatie: Roel Schulte (06-46191970) of zie@verwondering.nu

Competenties

In deze training werk je aan de volgende competenties: probleemanalyse, omgevingsbewustzijn en sensitiviteit.