Team

Uitdagingen voor teams

Tijdens organisatieveranderingen komen teams voor uitdagingen te staan. Bij reorganisaties en/of fusies worden teams ingekrompen, samengevoegd of juist opgesplitst, waardoor de medewerkers van teams een nieuw evenwicht met elkaar moeten vinden. Of teams krijgen te maken met aanpassingen in de inhoud: een nieuw doel, grotere zelfstandigheid of een bredere scope. Wat de verandering ook is, het vraagt zowel om autonome medewerkers, die flexibel op de veranderende omstandigheden of vragen kunnen inspringen, als om aandacht voor teamontwikkeling.

Teamleren heeft als voordeel dat de integratie van het geleerde op de werkvloer makkelijker tot stand komt. De teamleden versterken onderling het leerproces, bijvoorbeeld doordat men dezelfde taal spreekt of eenzelfde focus heeft op een kernwaarde en/of competentie. Onderlinge feedback houdt elkaar wakker en alert en heeft daarbij een ondersteunende functie.

Verwondering heeft uitgebreide ervaring in het werken met teams, van het invoeren van zelfsturing tot het oplossing vinden in teamconflicten. Vraag ons om onze mogelijkheden voor maatwerk trajecten gericht op teamontwikkeling.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken?