Verwondering

De focus van Verwondering

Organisaties in verbinding

Uw organisatie heeft een bedoeling. Die is altijd aanwezig. Of en hoe die gerealiseerd kan worden is verbonden met uw mensen, uw klanten en vooral met het collectieve verlangen. We dragen bij aan levende en vitale organisaties!
Lees meer >

In balans met de omgeving

Verandering en innovatie gaan steeds sneller. Stabiliteit en zekerheid nemen af. Je bent je eigen ontwikkeling en richting. We helpen professionals stevig te blijven staan in de versnelling en hectiek van de omgeving.
Lees meer >

Werken aan samen-werken

Organisaties zijn meer dan een werkplek. De individuele ambitie stuwt het gezamenlijke resultaat. Daar is bedding voor nodig; een productieve sfeer waarin ruimte is voor oprechtheid. Van binnen naar buiten. Wij helpen organisaties om een omgeving te creëren waarin geleerd en ontwikkeld kan worden.
Lees meer >

Medewerkers die zich ontplooien

Als je vanuit verwondering oordeelvrij waarneemt is dat de eerste stap om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor wat je ziet. Wij streven er naar om al het aanwezige menselijk kapitaal tot zijn recht te laten komen. Elke ademruimte is een kans voor persoonlijke ontwikkeling.
Lees meer >